Politechnika Opolska - strona główna

Książka adresowa
Jednostki i pracownicy Politechniki Opolskiej


WYDZIAŁ MECHANICZNY
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole


Dziekan
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Sekretariat
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

 • mgr Magdalena Filipek - starszy spec. ds naukowo-badawczych
 • mgr inż. Anita Forc - starszy specjalista ds. dydaktycznych
 • mgr Krzysztof Kozak - starszy specjalista administracyjno-fina
 • mgr Justyna Pilawka - samodzielny referent ds. administracyjnych
 • mgr Magdalena Tokarska - specjalista ds. administracyjnych
Prodziekan ds. nauki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Stanowisko ds. nauki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Krystian Czernek , prof. PO

Stanowisko ds. dydaktyki
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Anna Król , prof. PO

Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole

Katedra Inżynierii Procesowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Krystian Czernek , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Roman Dyga , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Gabriel Filipczak , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Jerzy Hapanowicz , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Marcin Pietrzak - adiunkt
 • mgr inż. Andrzej Powrosnik - starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
 • Marek Prokop - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr inż. Małgorzata Płaczek - adiunkt
 • mgr Adriana Sokulska - starszy specjalista ds. administracyjnych
 • mgr inż. Izabela Wardach - asystent
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak - prof. zwyczajny
 • dr hab. inż. Małgorzata Wzorek , prof. PO - profesor nadzwyczajny
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • Dr inż. Michał Böhm - adiunkt
 • dr inż. Włodzimierz Będkowski - starszy wykładowca
 • Dr inż. Łukasz Blacha - adiunkt
 • Zbigniew Daciuk - starszy mechanik
 • dr Małgorzata Futkowska - Asystent
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Gasiak - profesor zwyczajny
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander Karolczuk - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Krzysztof Kluger , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • Dr inż. Mateusz Kowalski - adiunkt
 • Adam Kulesa - mechanik
 • mgr inż. Anna Kulesa - starszy specjalista ds. administracyjno-naukowych
 • dr inż. Andrzej Kurek - adiunkt
 • dr inż. Marta Kurek - adiunkt
 • dr hab. inż. Cyprian T. Lachowicz , prof. PO - prof. nadzwyczajny
 • dr inż. Zbigniew Marciniak - adiunkt
 • dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód , prof. PO
 • dr hab. inż. Adam Niesłony , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Robert Owsiński - adiunkt
 • dr inż. Roland Pawliczek - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Robak - adiunkt
 • dr hab. inż. Dariusz Rozumek , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - profesor zwyczajny
Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Joanna Boguniewicz-Zabłocka - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Borsuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Bolesław Dobrowolski , prof. PO - prof. nadzwyczajny
 • dr inż. Robert Junga - adiunkt
 • dr inż. Mirosław Kabaciński - adiunkt
 • dr Anna Kuczuk - adiunkt
 • dr inż. Iwona Kłosok-Bazan - adiunkt
 • Anna Matuszek - analityk chemiczny
 • Ryszard Miadziołko - technik mechanik
 • Regina Obrocka - specjalista ds. administracji
 • dr inż. Tomasz Olszowski - adiunkt
 • dr inż. Sławomir Pochwała - adiunkt
 • prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita - profesor zwyczajny
 • dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Andrzej Spyra - starszy wykładowca
 • Barbara Tomaszewska - asystent
 • dr inż. Jacek Wydrych - adiunkt
 • mgr inż. Ewelina Łukasiewicz - asystent
Katedra Pojazdów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Andrzej Augustynowicz , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Andrzej Bieniek - adiunkt
 • dr hab. inż. Sebastian Brol , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • mgr inż. Jolanta Dembicka - specjl. mechanik
 • dr inż. Mariusz Graba - adiunkt
 • mgr inż. Krystian Hennek - samodzielny mechanik
 • dr inż. Wacław Hepner - adiunkt
 • dr inż. Ireneusz Hetmańczyk - adiunkt
 • dr inż. Andrzej Lechowicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Jarosław Mamala , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Krzysztof Prażnowski - adiunkt
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr hab. inż. Marian Bartoszuk - profesor nadzwyczajny
 • mgr inż. Marta Bogdan-Chudy - asystent
 • mgr inż. Roman Chudy - asystent
 • prof. dr hab. inż. Wit Grzesik - profesor zwyczajny
 • dr hab. Grzegorz Królczyk , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr hab. inż. Jolanta Królczyk , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Ewa Kwiatkowska - starszy wykładowca
 • Piotr Loschner - specjalista inżynieryjno-techniczny
 • dr hab. inż. Piotr Niesłony , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • mgr inż. Nela Szczęśniak - specjalista ds. administracyjnych
 • dr hab. inż. Krzysztof Żak - adiunkt
Katedra Inżynierii Środowiska
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr inż. Stanisław Anweiler - adiunkt
 • dr inż. Marta Bożym - adiunkt
 • Jarosław Frencel - mechanik
 • dr inż. Joanna Guziałowska-Tic - adiunkt
 • mgr inż. Szymon Kołodziej - mechanik
 • dr hab. inż. Anna Król , prof. PO - prof. nadzwyczajny
 • dr inż. Grzegorz Ligus - adiunkt
 • dr inż. Maciej Masiukiewicz - adiunkt
 • dr hab. inż. Norbert Szmolke , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Mariusz Tańczuk - adiunkt
 • dr hab. inż. Wilhelm Jan Tic , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • prof. dr hab. inż. Roman Ulbrich - profesor zwyczajny
 • mgr Anna Zabawczuk - specjalista ds. administracyjnych
Katedra Inżynierii Materiałowej
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 • dr Dariusz Andrzejewski - adiunkt
 • dr Maria Hepner - adiunkt
 • dr hab. inż. Joanna Małecka , prof. PO - profesor nadzwyczajny
 • dr inż. Anna Pocica - adiunkt
 • dr Mariusz Prażmowski - starszy wykładowca
 • Ryszard Raduszewski - samodz. mechanik
 • dr inż. Mariusz Rosiak - starszy wykładowca
 • mgr inż. Agnieszka Łagoda - asystent